PATH logo   Predictieve Analyse voor THerapie

Nieuwsbrief 14-12-2017

Beste PATH contactpersonen en KMBPers,

De ontwikkelingen in het moleculaire protocol hebben de afgelopen weken niet stil gestaan. In het Radboudumc zijn de eerste uitslagen inmiddels succesvol verstuurd m.b.v. het protocol Moleculaire Bepalingen. 

Het protocol zal maandag landelijk worden uitgerold, om deze stabiel te kunnen houden in het Radboudumc. Daarnaast maakt deze landelijke uitrol het mogelijk dat er geleidelijk aan meer labs de module intensief kunnen gaan testen.Dit testen willen we gefaseerd doen, zodat er de juiste ondersteuning geboden kan worden bij het inrichten en testen van de module. Na deze test- en optimalisatiefase, zal het protocol verder kunnen worden geïmplementeerd bij alle labs. Hierover zullen we u op de hoogte houden.

In de tussentijd zal de inclusie van het PATH project voor de meeste labs zonder de protocolmodule verlopen. Het is prettig om te zien dat de term “therapiekeuzetest” wordt gebruikt in moleculaire verslagen en diagnoseregels. Heel erg bedankt voor jullie medewerking. Mocht het nog niet gelukt zijn, zou u dan nog een keer kritisch willen kijken naar de mogelijkheden om “therapiekeuzetest” standaard op te nemen in verslagen of de diagnoseregel waarin testen t.b.v. therapiekeuze zijn uitgevoerd?

Met de gegevens uit de moleculaire verslagen beoogt het PATH project inzicht te krijgen in de uitkomsten en doorlooptijden van moleculaire testen t.b.v. therapiekeuze voor longkanker, darmkanker, melanoom en GIST. Hiervoor dient de gebruikte techniek van analyse (bijv. NGS, Sanger sequencing) bekend te zijn. De techniek wordt veelal benoemd in verslagen, maar ontbreekt helaas ook in een aantal verslagen. Het zou prettig zijn als u er de komende tijd extra op wilt letten dat deze informatie beschikbaar is in uw verslag.

Daarnaast blijkt het meten van de doorlooptijd in bijna geen enkel lab mogelijk zonder het protocol Moleculaire Bepalingen. In het kader van het PATH project verzoeken wij u daarom om de datum aanvraag van het moleculaire onderzoek en de datum autorisatie van het moleculaire verslag op te nemen in het verslag.

We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op. 

Met vriendelijke groet,

Lieneke Steeghs