PATH logo   Predictieve Analyse voor THerapie

Over PATH

Afsluitend symposium van het project Predictieve Analyse voor Therapie (PATH)

Datum: woensdagmiddag 8 september 2021

Locatie: Radboudumc Experience Center– Nijmegen (ook virtueel bij te wonen)

Programma: 

Predictive Analysis for Therapy: PATH to Optimising Access to Personalised Cancer Therapy in the Netherlands

Het PATH-project (2017-2021) bracht de toepassing van predictieve moleculaire diagnostiek en de daarop gebaseerde doelgerichte therapie in Nederland in kaart, met name voor gastro-intestinale stromaceltumoren, colorectaal carcinomen, niet-kleincellig longcarcinomen en melanomen. In dit symposium delen wij de resultaten van het laatste jaar van het project en krijgt u inzicht in de praktijkvariatie, de toegankelijkheid van moleculaire diagnostiek en de effectiviteit van verschillende teststrategieën. 

13:30 uur: Opening

13:45 uur: Predictieve moleculaire diagnostiek in Nederland 
Dr. Lieneke Steeghs 

14:30 uur: Analyse van de doelmatigheid van verschillende moleculaire test strategieën in niet-kleincellig longkanker (NSCLC) in Nederland 
Dr. Harold Wolff

15:00 uur: Organisatorische efficiëntie van predictieve diagnostiek  in Nederland

15:30 uur: Pauze

16:00 uur: Plaats van de moleculaire tumor board (MTB) in het zorgsysteem
Prof. dr. Ed Schuuring

16:30 uur: PathNL: moleculaire pathologie netwerk in kennis en data
Prof. dr. Stefan Willems

17:00 uur: Discussie en afsluiting symposium

17:30 uur: Afsluitende borrel

18:30 uur: Einde
 

Accreditatie

Accreditatie voor dit symposium is aangevraagd bij de wetenschappelijke verenigingen voor pathologen, longartsen en medisch oncologen (NVVP, NVALT en NIV).
 

Deelname

Deelname aan dit symposium is gratis, maar registratie is wel verplicht.
 

Inschrijven: https://registratie.radboudumc.nl/124256/subscribe

 

PATH logo staat voor Predictieve Analyse voor Therapie en heeft als doel om met een gecoördineerde aanpak precisiemedicijnen beter toegankelijk te maken voor alle patiënten met kanker in Nederland.

 consortium 01122017