PATH logo   Predictieve Analyse voor THerapie

Over PATH

Afsluitend symposium van het project Predictieve Analyse voor Therapie (PATH)

woensdagmiddag 8 september 2021
 
Predictive Analysis for Therapy: PATH to Optimising Access to Personalised Cancer Therapy in the Netherlands

Het PATH-project (2017-2021) bracht de toepassing van predictieve moleculaire diagnostiek en de daarop gebaseerde doelgerichte therapie in Nederland in kaart, met name voor gastro-intestinale stromaceltumoren, colorectaal carcinomen, niet-kleincellig longcarcinomen en melanomen. In dit symposium delen wij de resultaten van het laatste jaar van het project en krijgt u inzicht in de praktijkvariatie, de toegankelijkheid van moleculaire diagnostiek en de effectiviteit van verschillende teststrategieën. 

13:30 uur: Opening Prof. dr. Marjolijn Ligtenberg 
13:45 uur: Predictieve moleculaire diagnostiek in Nederland Dr. Lieneke Steeghs 
14:30 uur: Organisatorische efficiëntie van predictieve diagnostiek  in Nederland Dr. Bastiaan Tops 
15:00 uur: Analyse van de doelmatigheid van verschillende moleculaire test strategieën in niet-kleincellig longkanker (NSCLC) in Nederland Dr. Harold Wolff
15:30 uur: Pauze
16:00 uur: Plaats van de moleculaire tumor board (MTB) in het zorgsysteem Prof. dr. Ed Schuuring
16:30 uur: PathNL: moleculaire pathologie netwerk in kennis en data Prof. dr. Stefan Willems
17:00 uur: Discussie en afsluiting symposium Prof. dr. Katrien Grünberg 
 

Accreditatie

wetenschappelijke vereniging voor pathologen, NVVP, 3 pt
wetenschappelijke vereniging voor longartsen, NVALT, 4pt
wetenschappelijke vereniging voor medisch oncologen, NIV, 3pt 

PATH logo staat voor Predictieve Analyse voor Therapie en heeft als doel om met een gecoördineerde aanpak precisiemedicijnen beter toegankelijk te maken voor alle patiënten met kanker in Nederland.

 consortium 01122017